Ron van Maanen

“Hi, ik ben Ron van Maanen, maatje van Gilbert, momenteel (in 2016) al weer 34 jaar …

We hebben elkaar leren kennen in de derde klas van het VWO. Daar is de basis gelegd voor een diepe vriendschap, die ik koester tot op de dag van vandaag. En ik hoop nog altijd dat we later samen in onze schommelstoel op de veranda zullen genieten van een heerlijke rum-cola, samen met onze gezamenlijke boezemvriend Michel (Pelé).

Een gezamenlijk motto
Gezelligheid Staat Voorop is een motto dat ons bindt. Het leven is een groot feest, als je zelf maar geregeld de slingers ophangt! En dat is wat we doen: genieten van en met elkaar en het creëren van mooie momenten. Want die momenten zijn onze herinneringen van de toekomst. Het zijn de belevenissen die ons leven inhoud geven en waaraan we nog met veel plezier kunnen terugdenken.

Iedereen kent ook mindere of zelfs slechte tijden
Helaas is het niet iedereen gegeven om in goede gezondheid van het leven te genieten … Dat beseffen we ons terdege en daarom hechten wij er ook waarde aan om aandacht te besteden aan mensen om ons heen die dit goed kunnen gebruiken.

Zelf heb ik een verstandelijk gehandicapte zus gehad. Helaas is zij in oktober 2013 op veel te jonge leeftijd (47) overleden. In alle jaren dat zij in de ‘intramurale’ zorgvoorziening in Kijkduin heeft gewoond (vanaf 1995) heb ik deelgenomen aan de ‘ouderraad’. De belangrijkste bijdrage is naar mijn idee geweest het organiseren van een dagje uit naar dierentuin Blijdorp voor de bewoners, terwijl wij met een grote groep vrijwilligers op diezelfde dag de woning hebben opgeknapt. Wat waren de begeleiders en bewoners blij toen zij terugkwamen en vervolgens nog konden genieten van een heerlijke BBQ!

Wie goed doet…
Het is belangrijk en goed om je medemens af en toe een helpende hand toe te steken. Dat proberen wij zo goed mogelijk te doen bij de mensen om ons heen (familie en vrienden). Het huidige initiatief van Gilbert past daar ook uitstekend in en kan derhalve op onze steun rekenen!”


Hiernaast een foto van Ron, zijn vrouw Stef en 2 van hun kinderen, Lola en Puk. Oudste zoon Sam ontbreekt hier.

Ron is momenteel werkzaam bij KLM als Director International Stations. Leer meer over Ron via LinkedIn.
Ron is momenteel niet alleen één van mijn beste vrienden, maar ook mijn buurman.